English


Narratief onderzoek 2015-2016In 2015 lanceerden wij een narratief (verhalen) onderzoeksproject onder de naam 'Publiek Programma Kanker'. Het doel was simpelweg de verhalen te verzamelen en analyseren van overlevenden van kanker die veranderingen in voeding en leefwijze hadden ingevoerd in hun dagelijks leven. Eťn jaar en 142 verhalen verder hebben wij dit project afgerond. Zo eenvoudig als het doel van het project is, zijn ook de bevindingen.

We zouden een "wetenschappelijk" ogend rapport kunnen publiceren, met tal van correlaties en conclusies, sub conclusies en statistieken. Maar in plaats daarvan zijn we gegaan voor ťťn verklaring en ťťn aanbeveling.

De verklaring:

Personen die kanker overleven voor 5, 10, 20, 30 jaar en langer, die een bepaalde vorm van optimale voeding en leefwijze toegepast hebben, zijn er van overtuigd dat hun herstel van kanker te danken is aan deze veranderingen in voeding en leefwijze. Degenen die zich eerst onderworpen hebben aan jaren van medicijnen, en therapieŽn zoals chemo en bestraling, en pas in een later stadium (soms als noodzaak) hun redding gezocht hebben in voeding en leefwijze, b.v. het toepassen van de Moerman voedingsrichtlijnen, ook deze kankerpatiŽnten danken hun herstel aan de veranderingen in voeding en leefwijze.

De overgrote meerderheid van deze lange termijn overlevenden van kanker delen ook gemeenschappelijke gevoelens van onrechtvaardigheid en soms een soort van woede tegenover de gevestigde medische orde om een aantal redenen:

  • artsen die niet (willen) luisteren naar hun verhalen over natuurlijke herstel van kanker;
  • gebrekkige informatie over de lange termijn aard en waarschijnlijkheid van fysieke en psychische schade (bijvoorbeeld neuropathie, verloren concentratievermogen) als gevolgen van de aanbevolen therapieŽn;
  • een gevestigde medische orde (dit omvat ziekenhuis diŽtisten, nationale kanker liefdadigheidsinstellingen en onderzoeksinstituten), die de mogelijkheid blijven negeren dat voeding en leefwijze een levensvatbare basis voor kanker interventie kunnen vormen.

De aanbeveling:

Wanneer een oncoloog zijn/haar patiŽnt vertelt dat "serieus onderzoek tot op heden geen bewijs geleverd heeft voor het idee dat voeding en leefwijze het kankerproces kunnen beÔnvloeden", wordt de illusie gewekt dat serieus onderzoek wel degelijk is en wordt gedaan. Tot op heden ben ik geen enkele klinische trial tegen gekomen waarin een groep kankerpatiŽnten werden/worden gecoacht en begeleid met een Moerman achtige voedingstherapie, laat staan in combinatie met leefwijze richtlijnen voor lichaamsbeweging en slaap, om de natuurlijke zelfgenezing van het lichaam te bevorderen.

Mijn aanbeveling is het ontwerpen en uitvoeren van een dergelijke klinische trial voor een periode van 6-12 maanden. Binnen 2 weken kunnen de deelnemende kankerpatiŽnten rapporteren over de veranderingen die ze ervaren in hun beleving van welzijn en algemene gezondheid. Binnen 6-8 weken komen meetbare veranderingen in de kankerprocessen en kanker markers beschikbaar. Binnen 6-12 maanden kunnen definitieve conclusies worden getrokken over de gemeten vertraging en omkering van kanker processen, het krimpen en het verdwijnen van tumoren.

Veronderstel dat de bewijzen echt duiden op een optimale voeding en leefwijze therapie die met succes kan worden gebruikt b.v. voor 60% van alle kankerpatiŽnten. Het zou betekenen dat voeding en leefwijze studies dienen opgenomen te worden in het onderwijs voor oncologen. Het zou betekenen dat vele, zo niet alle, bestaande kankertherapie protocollen dienen te worden herontworpen rondom een kern van voeding en leefwijze. Het zou betekenen dat het gebruik van dure geneesmiddelen en ziekenhuis behandelingen kunnen worden gehalveerd. Het zou betekenen dat onderzoeksgeld, voorheen bestemd voor dure medicijnen en ziekenhuis behandelingen, gechanelled wordt in de richting van meer natuurlijke en goedkopere combinatietherapieŽn.

Wanneer ik denk aan de miljarden euro's die jaarlijks besteed worden aan het onderzoeken van dure medicijnen en ziekenhuis behandelingen, en de realiteit bekijk van de meetbare "vooruitgang" die geboekt is in de afgelopen 40 jaar, is het redelijk om de volgende vraag te stellen 'waarom heeft geen enkele klinische trial ooit plaats gevonden om de mogelijke invloed van het Moerman dieet en therapie (of vergelijkbare therapie) op een gaand kankerproces te onderzoeken?' Voorstellen ben ik wel tegen gekomen, maar ze hebben de startlijn nooit gehaald.

Ik hoop van harte dat een nationaal kanker instituut, ziekenhuis of liefdadigheidsinstelling, de Moerman Academy in Nederland of een consortium bestaande uit deze partijen, opstaat en initieert een goed ontworpen klinische trial in het belang van de kankerpatiŽnten en families die zij vertegenwoordigen.

Hoe dient een dergelijke klinische trial ontworpen te worden? Waar te beginnen? Hier is mijn suggestie: houd het simpel en begin met de drie pijlers die ik voor mezelf heb ontworpen en gebouwd.