English


WelkomMijn naam is IŮaki Legorburu. Sinds de diagnose van een agressieve blaaskanker in februari 2010, tot op heden heb ik geen enkele klinische trial ontdekt waarbij de deelnemende kankerpatiŽnten behandeld zijn met een voedingstherapie vergelijkbaar aan de Moermantherapie. Wel ben ik gepubliceerde gegevens over het gebruik van deze therapieŽn tegen gekomen, maar in de vorm van retrospectieve studies (reviews van gevallen uit het verleden), individuele casuÔstiek en persoonlijke verhalen.

De beschikbare informatie is dan ook anekdotisch en niet wetenschappelijk van aard. Daardoor bestaat er nog geen wetenschappelijk bewijs voor de suggestie dat deze therapieŽn een gaande kankerproces kunnen beÔnvloeden of zelfs kanker kunnen genezen, en tegelijkertijd, bestaat er geen bewijs voor de suggestie dat deze therapieŽn geen invloed hebben op een gaande kankerproces.

Klopt het als artsen en oncologen tegen mij zeggen 'Uw wijzigingen in voeding en leefwijze hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de verbetering van uw algemene gezondheid, maar ze hadden geen invloed op uw kanker.'? Op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens, of liever, het gebrek daaraan, mijn antwoord op deze vraag luidt 'Nee!'

Er zijn geen medische gegronde argumenten voor het informeren van de patiŽnt dat voeding en leefwijze geen invloed hebben op kanker. Het is zowel medisch als ethisch verkeerd om zo een boodschap te geven. Door mijn vermoedens in 2010 over de vraag rond dit "standpunt" durfde ik mijn behandelkeuze te maken. We zijn nu zes jaar verder en ik heb geen spijt.

Mijn gezondheid keerde terug binnen enkele weken

Mijn kanker is "genezen" (ik zeg liever: onder controle), en veel is te danken (mijn eigen overtuiging) aan de wijzigingen in mijn voeding en leefwijze. Ik ben van mening dat iedere kankerpatiŽnt de kans verdient om een optimale voeding en leefwijze uit te proberen en de voordelen te ervaren.

Het idee dat een kankertherapie ontworpen en gebouwd kan worden op basis van eenvoudige en goedkope wijzigingen in de voeding en de levenwijze van de individuele kankerpatiŽnt is een "gevoelig" onderwerp dat nog steeds aanleiding geeft tot sterke emotionele weerstand, vooral van de gevestigde medische orde.

Kanker heeft de lading "levens bedreigend" te zijn, een ziekte waar voor men nog haastig op zoek is om therapieŽn voor te ontwikkelen. Als de diagnose kanker er is, wordt aangeraden zo snel mogelijk volgens de regulier erkende protocollen te werken. Mijn eigen opvattingen over kanker zijn anders.

Ik wil het voor de lezer duidelijk maken dat alle standpunten en meningen op deze site van mij zijn, dat ik geen medisch advies aanbied en deze website dient niet als zodanig te worden beschouwd.

Toch is er een visie op kanker die ik graag met u wil delen.

IŮaki Legorburu
1 mei 2016